Ρήξη στροφικού πετάλου

Τι είναι το στροφικό πέταλο; Το στροφικό πέταλο είναι ένας δυναμικός σταθεροποιητής της άρθρωσης του ώμου. Συγκεκριμένα, ο κύριος ρόλος του πετάλου των στροφέων, εκτός από τη συμμετοχή του στις στροφές του ώμου, είναι και η σταθεροποίηση της κεφαλής του βραχιονίου μέσα στην ωμογλήνη κατά την κάμψη και απαγωγή του βραχίονα. Αποτελείται από μια ομάδα…