Η θεραπευτική άσκηση είναι μια από τις βασικές δεξιότητες στις οποίες βασίζεται το επάγγελμα της φυσικοθεραπείας. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας με ιδιαίτερη σημασία για τη δημιουργία ενός κατάλληλου φυσικοθεραπευτικού προγράμματος αποκατάστασης. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη μορφή άσκησης που περιλαμβάνει συνεχώς μεταβαλλόμενες παραμέτρους και σχεδιάζεται αποκλειστικά για τον κάθε ασθενή. Για το σχεδιασμό του προγράμματος άσκησης λαμβάνονται υπόψιν όχι μόνο η παθολογία για την οποία θα χρησιμοποιηθεί, αλλά και συννοσηρρότητες που μπορεί να επηρεάζουν ή να αντενδείκνυνται σε συγκεκριμένες μορφές άσκησης. Για το λόγο αυτό, πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά από επαγγελματίες υγείας.

Η θεραπευτική άσκηση, αποτελεί μια μορφή σωματικής άσκησης που χρησιμοποιείται για τους εξής σημαντικούς λόγους:

 • Αποκατάσταση ή πρόληψη βλαβών
 • Πρόληψη της αναπηρίας
 • Βελτίωση ή επαναφορά της φυσικής κατάστασης
 • Πρόληψη ή μείωση των παραγόντων κινδύνου σχετιζόμενοι με την υγεία
 • Αύξηση μυϊκής δύναμης και ελαστικότητας
 • Βελτίωση της λειτουργικότητας
 • Ενίσχυση της υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής

Τα επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα ευεργετικά αποτελέσματα της άσκησης είναι αδιαμφισβήτητα. Η θεραπευτική άσκηση απευθύνεται σε ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της αποκατάστασής τους μετά από κάποιο τραυματισμό, καθώς επίσης και στο γενικό πληθυσμό και εφαρμόζεται μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων υπό την καθοδήγηση ενός φυσικοθεραπευτή.

Γενικά, η θεραπευτική άσκηση μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Αερόβια άσκηση
 • Ασκήσεις ευλυγισίας
 • Εκπαίδευση στάσης σώματος
 • Αναπνευστικές ασκήσεις
 • Επανεκπαίδευση προτύπων στάσης και κίνησης
 • Ασκήσεις ισορροπίας και συντονισμού
 • Διατάσεις
 • Ασκήσεις δύναμης και αντοχής
 • Ασκήσεις χαλάρωσης

Για τους περισσότερους ενήλικες, ένα πρόγραμμα άσκησης που περιλαμβάνει αερόβια άσκηση, ασκήσεις ενδυνάμωσης και τεχνικές διάτασης θεωρείται σημαντικό για τη βελτίωση και τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης, της γενικής υγείας και ευεξίας.