Τι είναι φυσικοθεραπεία;

Η φυσικοθεραπεία, όπως περιγράφεται από το Chartered Society of Physiotherapy, είναι ένα επάγγελμα που βασίζεται στην επιστήμη και εστιάζει στη γενικότερη υγεία και ευημερία του ανθρώπου. Μέσω της φυσικοθεραπείας επιτυγχάνεται η βελτίωση της κίνησης και της λειτουργικότητας του ατόμου μετά από κάποιον τραυματισμό, ασθένεια ή κάθε είδους αναπηρία.

Ποιος είναι ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή;

Μέσω της αξιολόγησης, της διάγνωσης και της δημιουργίας ενός εξειδικευμένου πρωτόκολλου θεραπείας ο φυσικοθεραπευτής είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα επώδυνα συμπτώματα, να μειώσει την πιθανότητα επανατραυματισμού και να επαναφέρει το άτομο στις καθημερινές του δραστηριότητες. Ακόμη, είναι σε θέση να παρέχει κατάλληλες οδηγίες για έναν υγιή και δραστήριο τρόπο ζωής.

Πόσες συνεδρίες θα χρειαστώ;

Δεν υπάρχει σαφής απάντηση ως προς αυτό. Η συχνότητα και το σύνολο των συνεδριών διαφέρουν από άτομο σε άτομο και σχετίζονται με τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Ο φυσικοθεραπευτής χρειάζεται να επανεξετάζει τον ασθενή και να τον ενημερώνει σχετικά με την πρόοδό του και ό,τι αλλαγή προκύπτει στο πλάνο θεραπείας.

Τι πρέπει να φοράω σε μια τυπική συνεδρία;

Ο άνετος ρουχισμός είναι η καλύτερη επιλογή. Προτείνεται η περιοχή που θα πραγματοποιηθεί θεραπεία να είναι όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη. Για παράδειγμα, εάν έχετε τραυματισμό στο γόνατο, ένα σορτς θα διευκόλυνε σημαντικά τη θεραπεία.

Τι πρέπει να έχω μαζί μου στην πρώτη συνεδρία;

Την πρώτη φορά που θα επισκεφθείτε το φυσικοθεραπευτήριό μας θα πραγματοποιηθεί μια λεπτομερής κλινική εξέταση που περιλαμβάνει λήψη ιστορικού και κάποιους ειδικούς ελέγχους. Για το λόγο αυτό, θα ήταν καλό να έχετε μαζί σας όλες τις ιατρικές γνωματεύσεις και τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων που έχετε πραγματοποιήσει (π.χ ακτινογραφία, μαγνητική τομογραφία, εξετάσεις αίματος κλπ).

Πόσο διαρκεί μια θεραπευτική συνεδρία;

Συνήθως, η διάρκεια μιας ολοκληρωμένης φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας είναι περίπου μία ώρα, αλλά αυτό εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε ασθενή.

Έχω προσπαθήσει να βελτιώσω το πρόβλημά μου με φυσικοθεραπεία στο παρελθόν χωρίς αποτέλεσμα. Έχει νόημα να ξαναδοκιμάσω;

Φυσικά και έχει. Οι φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις είναι αρκετά πιθανόν να διαφέρουν βάσει της εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του κάθε φυσικοθεραπευτή όπως, επίσης, και του διαθέσιμου εξοπλισμού. Για αυτό τον λόγο, στο Central Physio Clinic επενδύουμε συνεχώς σε νέα, καινοτόμα και επιστημονικά τεκμηριωμένα μέσα θεραπείας. Επίσης, η χρονική περίοδος αλλά και οι εξωτερικοί παράγοντες στην προσωπική ή επαγγελματική ζωή του κάθε ασθενή μπορεί να επηρεάσουν την έκβαση της θεραπείας.