Η δημιουργία ενός εξειδικευμένου πρωτόκολλου θεραπείας προϋποθέτει τη σωστή αξιολόγηση του ασθενούς!

Η φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση είναι μια σημαντική διαδικασία με σκοπό τη συλλογή όλων των απαραίτητων υποκειμενικών συμπτωμάτων του ασθενούς καθώς και των αντικειμενικών ευρημάτων. Η συνεκτίμηση των συλλεγόμενων στοιχείων θα οδηγήσει στη σωστή λήψη αποφάσεων και κατ’επέκταση στο σχηματισμό ενός κατάλληλου προγράμματος αποκατάστασης που θα έχει σχεδιαστεί εξατομικευμένα, με βάση τις ανάγκες του κάθε ασθενή.

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, ο φυσικοθεραπευτής λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την γενικότερη κατάσταση της υγείας του ασθενούς, τη λειτουργικότητα και τα προβλήματά του. Μέσω της αξιολόγησης, δίνεται η δυνατότητα πρόγνωσης της πορείας του ατόμου και συμφωνείται ένα πλάνο θεραπείας που καλύπτει τις ανάγκες και τους προσωπικούς στόχους για την αποκατάστασή του. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης πραγματοποιείται επαναξιολόγηση δραστικότητας του πλάνου θεραπείας, το οποίο μπορεί και να τροποποιηθεί κάθε φορά ανάλογα με την εξέλιξη της πάθησης.